Cliëntstoring brengt de populairste blokverkenner van Ethereum naar beneden

Etherscan en OpenEthereum zitten vast op één blok kort na de harde vork van Berlijn.

De OpenEthereum-client voor Ethereum, voorheen bekend als de Parity-client, functioneert naar verluidt voor een aantal gebruikers op donderdagmiddag UTC, waaronder de populaire blokverkenner Etherscan

Volgens meerdere gebruikersrapporten op GitHub zit de OpenEthereum-client vast in blok 12.244.294, of slechts 294 blokken nadat de Berlin hard fork was uitgevoerd . De foutmelding lijkt erop te wijzen dat de client de nieuwe blokken afwijst, omdat hij denkt dat de status Merkle-root ongeldig is.

Het probleem lijkt alleen OpenEthereum-knooppunten te beïnvloeden, waarbij de meer populaire Geth normaal functioneert. Problemen met de OpenEthereum-client leidden tot een storing op Etherscan, de populaire blokverkenner. De homepage toont blok 12.244.294 als het laatste blok dat gedolven moet worden, ook al updaten andere ontdekkingsreizigers correct.

Het is nog steeds onduidelijk wat het probleem heeft veroorzaakt, terwijl het team momenteel bezig is met het diagnosticeren en oplossen van het probleem. Tot dat gebeurt, zal Etherscan onbruikbaar blijven

Omdat het probleem alleen OpenEthereum betreft, blijven de Ethereum-blockchain zelf en veel serviceproviders, zoals Infura, correct werken. In tegenstelling tot de vorige consensusbug is er deze keer geen alternatieve keten met eigen transacties. Gezien de timing met de harde vork van Berlijn, lijkt het waarschijnlijk dat sommige van de wijzigingen onjuist zijn geïmplementeerd.